SafeQid+

Panikknapp i telefonen som hjälper er agera direkt och enligt er krisplan när ett barn är i fara, har skadats eller saknas. Med Qricis Alarm är all personal redo med verktygen att hantera olyckan innan den har hänt.

Byggd för tunnelseende

Vid en olycka eller kris har vi inte tid att tänka. Qricis är en tydlig krisapp som är utvecklad med hänsyn till hur våra hjärnor fungerar under stress. Allt onödigt har skalats bort.

Larma med en knapptryckning

Skicka ut ett larmmeddelande till alla pedagoger och berörda föräldrar för att snabbt kunna agera. Med ett enda meddelande når ni alla berörda parter och kan fokusera på att hantera krisen enligt er krisplan.

Liveuppdaterade kontaktlistor

Ni har alltid tillgång till rätt kontaktinformation i fickan. Om någon förälder eller pedagog byter telefonnummer synkroniseras det automatiskt med all personal. Kommunicera snabbare och enklare om något inträffar.

På iOS och Android

Det spelar ingen roll om era pedagoger använder iPhone, iPad, Android, PC, Mac eller en kombination av alla. Qricis fungerar lika bra oavsett vilken enhet du använder.

Svensk lagring och högsta säkerhet

Ni skall känna er trygga med vår lösning. Vi håller den högsta säkerhetsklassen och all data sparas på svenska serverhallar. Säkerhet är det viktigaste för oss och det gäller även IT-säkerheten.

100% GDPR anpassat

Vi är den enda säkerhetsapplikationen för barnpassningsföretag i Sverige med ett egenutvecklat system för samtycke. Detta gör att vi kan erbjuda en 100% GDPR anpassad tjänst där ni inte behöver tänka på vilka krav som ställs gällande information. Allt sköts via systemet och föräldrarna kan enkelt begära tillbaka all sin information utan att ni måste administrera någonting.